Mariola Bidzan

psycholog kliniczny, prof. nadzw. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka monografii: Psychologiczne aspekty niepłodności (2006), Nastoletnie matki. Psychologiczne aspekty ciąży, porodu, połogu (2007), Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu (2008), Niepłodność w ujęciu biopsychospołecznym (2010), Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psychologiczna (2013) oraz ponad 100 prac naukowych z zakresu psychologii prokreacyjnej, psychologii medycznej, psychologii klinicznej, neuropsychologii klinicznej i szeroko ujętej psychologii rehabilitacji. Jest kierownikiem Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Certyfikowany Specjalista Terapii Neurofeedback, Certyfikowany Specjalista EEG, QEEG i Potencjałów Związanych ze Zdarzeniem oraz Certyfikowany Specjalista Terapii Środowiskowej. Członek Rady Naukowej „Acta Neuropsychologica”, „Psychoonkologii”, „Journal of Socialomics”, „Current Issues in Personality Psychology”, redaktor naczelny (i inicjator powstania) czasopisma „Health Psychology Report”.

Box PDF