Monika Mynarska

z wykształcenia psycholog i demograf społeczny, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozprawę doktorską zatytułowaną „Individual fertility choices in Poland" przygotowała w Instytucie Badań Demograficznych Maxa Plancka w Rostocku i obroniła w roku 2009 na Uniwersytecie w Rostocku, w Niemczech. Jej zainteresowania badawcze dotyczą procesu formowania rodziny oraz intencji prokreacyjnych i ich realizacji. W swojej pracy wykorzystuje głównie pogłębione badania jakościowe, aby lepiej zrozumieć, jak podejmowane są decyzje dotyczące małżeństwa i rodzicielstwa. Współpracuje z Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.

Box PDF