Monika Podczasik

doktorantka nauk społecznych w zakresie pedagogiki na UO. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki resocjalizacyjnych i penitencjarnych w szczególności niedostosowania społecznego, oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej, patologizacji zachowań ludzkich, dysfunkcji środowisk wychowawczych oraz nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży.

Box PDF