Paweł Brudek

dr, ur. 12.06.1981 w Nysie; ks. diecezji opolskiej; 2000–2006 studia na WT UO i w WSD w Opolu; 2006 mgr teol. na podstawie pracy Choroba alkoholowa jako czynnik dysfunkcyjności rodziny; 2011 mgr psychologii na KUL, na podstawie pracy Religijność a jakość relacji małżeńskiej; 2015 obronił wyróżnioną rozprawę doktorską Podmiotowe korelaty satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości (promotor: prof. dr hab. Stanisława Steuden); adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii KUL; zainteresowania naukowe: zagadnienia związane z satysfakcją z małżeństwa, starością, religijnością, uzależnieniami oraz psychoterapią; współpraca z dwumiesięcznikiem Trzeźwymi bądźcie

Box PDF