Robert Geisler

doktor habilitowany socjologii, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Makrosocjologii Współczesnej, autor wielu publikacji z socjologii gospodarki i socjologii polityki, uczestnik projektów badawczych na temat rozwoju społeczno-gospodarczego w perspektywie lokalnej, władzy, kapitału społecznego, modelu CSR i flexicurity, kultury organizacyjnej. Specjalizuje się w badaniach jakościowych.

Box PDF