Stanisław Fel

ks. dr hab., prof. KUL, dyrektor Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL; członek Rady Naukowej „Ordo Socialis” w Kolonii (Niemcy), Grupy Roboczej Etyki Społecznej w Berlinie oraz kilku towarzystw naukowych polskich i zagranicznych; ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki.

Box PDF