Stanisława Steuden

prof. psychologii, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; łączy pracę naukowo-dydaktyczną i organizacyjną z praktyką kliniczną; zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce klinicznej, dotyczącej głównie osób w średniej i późnej dorosłości (np. choroby psychiczne i somatyczne, radzenie sobie ze stresem choroby); opracowała (a także przystosowała do warunków polskich) metody badania wielu zagadnień związanych z psychologią osób starszych; autorka i współautorka licznych publikacji poświęconych tej tematyce; przewodnicząca Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku; członek rad programowych i naukowych czasopism i towarzystw naukowych; redaktor tematyczny (psychologia) „Family Forum”.

Box PDF