Tadej Strehovec

is the assistant professor at the Faculty of Theology, University of Ljubljana (Slovenia). He is the author of several scientific articles and book on bioethics and family ethics.
Profesor asystent na Wydziale Teologii, Uniwersytet w Ljubljanie (Słowenia). Jest autorem kilku naukowych artykułów i książki na temat bioetyki i etyki rodzinnej.

Box PDF