Tamás Ragadics

socjolog i teolog, asystent na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Pecs (Węgry)
1 w Wyższej Szkole Teologicznej w Pecs. Obszary badawcze: społeczności małych siedlisk ludzkich, nauka społeczna Kościoła, pomoc społeczna Kościoła.

Box PDF