Teresa Marcinów

(ur. 1978) – dr, adiunkt, członek Zespołu Antropologii Filozoficznej i Etyki Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej, wieloletni dyrektor Poradni Rodzinnej przy klasztorze oo. Dominikanów we Wrocławiu. Doktorat obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2011 r. (temat rozprawy: Koncepcja dialogu w myśli filozoficzno-społecznej Józefa Tischnera).

Box PDF