Tomasz Maria Dąbek

o. prof. dr hab., OSB, ur. 1952 w Będzinie; w Tyńcu od 1971 roku. Studia: PWT, potem PAT w Krakowie (1973-82), doktorat - 1982, Ateneo Sant Anselmo (Rzym) - specjalizacja monastyczna (teologia, duchowość - 1982-84); Pontificio Istituto Biblico (Rzym) - kursy języków biblijnych (1983-84); habilitacja -1987; profesura - 2000; wykłady w Instytucie Liturgicznym PAT w Krakowie, w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie. W latach 1984-2003 był proboszczem w Tyńcu, a w latach 1985-99 i IX 2003 II 2005 pełnił funkcję przeora. Redagował m.in. opracowania muzyczne do odnowionej liturgii benedyktyńskiej. Wykłada egzegezę Nowego Testamentu, teologię biblijną oraz w latach 1980-2004 muzykę kościelną. Opublikował ponad 200 opracowań naukowych i popularno-naukowych oraz 36 książek.

Box PDF