Weronika Juroszek

ur. 1976, dr n. humanistycznych, psycholog; adiunkt na Wydziale Teologicznym US (kierunek: nauki o rodzinie). Doktorat - UKSW (2008). Autorka książki: „Autoprezentacja młodzieży szkolnej. Emocjonalne i poznawcze konsekwencje deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji u młodzieży z wysokim i niskim lękiem społecznym” oraz artykułów naukowych z zakresu psychologii. Zainteresowania naukowe: znaczenie seksualności w procesie przywiązania, osobowościowe uwarunkowania deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji, psychologia małżeństwa i rodziny, postrzeganie postaw rodzicielskich przez dzieci.

Box PDF