Weronika Pańków

doktorantka nauk społecznych w zakresie pedagogiki na UO, słuchacz studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zainteresowania naukowe: pedagogika specjalna (realizacja funkcji rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego, praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, terapia dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych), pedagogika społeczna (rodzicielstwo zastępcze). Publikacje: – Pańków W., Przemoc w małżeństwie i w rodzinie, M. Chuchra, J. Jęczeń (red.), Lublin 2012, Wyd. KUL (recenzja), ,,Praca socjalna", 2013/4; Franczyk A., Kaszubska P., Pańków W., Relacja z Dnia Korczakowskiego, ,,Modelowe Nauczanie" 3–4/2012; Pańków W., Grupy samopomocowe, w: A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Słownik metod, technik i form pomocy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, t. 3, Opole 2014.

Box PDF